نماى شماتيک
نام قطعه
 
نازل دويلبيس کامپکت نيتراته
Devillbiss-nozzle
compact V
nitralloy steel
 
نازل دويلبيس اي-وي نيتراته
Devillbiss-nozzle
AV type
nitralloy steel
نازل دويلبيس کامپکت
Devillbiss-nozzle
compact V
نازل کراتسبرگر
krautzberger-nozzle
نازل دويلبيس اي-وي
Devillbiss-nozzle
AV type
نازل اکو
Ecco-nozzle
 
سوزن دويلبيس کامپکت نيتراته
Devilbiss-niddle
compact V
nitralloy steel
 
سوزن دويلبيس جي-جي-اي نيتراته
Devilbiss-niddle
JGA type
nitralloy steel
سوزن دويلبيس کامپکت
Devilbiss-niddle
compact V
سوزن دويلبيس جي-جي-اي
Devilbiss-niddle
JGA type
سوزن اکو
Ecco-niddle
هوا پخش‌کن اکو
Ecco-Aircap
نگهدارنده نازل اکو
Ecco-distributing ring
 
هوا پخش کن دولبيس
DeVILBISS Aircap
 
مهره نگهدارنده نازل
نازل و سوزن پيستوله
IMG_0279-w IMG_0317-w
IMG_0430-w IMG_0283-w